Multi-parameter water treatment control panel

Product Image

Overview

Profesyonel havuz piyasasına sunulan en ileri seviye esneklik, büyük ve karmaşık havuz sistemlerini kontrol etmeye yönelik
eksiksiz ve üstün bir sistem olan Kontrol 800 panel serisi ile sağlanmaktadır.

pH ve klor seviyelerini kamuya açık havuzlar için otomatik oransal dozaj ile yöneten ve ayarlayan önceden birleştirilmiş, panele monteli sistem.