Her seferinde mükemmel sonuç verir

Product Image

Overview

SEKO Havuz Fotometresi "4 parametreli" çokparametreli kontrolör ile klor ölçümüne tahsis edilmiş bir örnekleyici sunmaktadır.