Güvence su kalitesi

Product Image

Overview

Çözünmüş Oksijen ölçen sensör entegre bir ısı probu ile birlikte gelmektedir. Ölçüm tekniği aşağıdaki optik ilkeyi esas almaktadır: bir diyot tarafından, flüoresan substratın üzerine uygulandığı bir desteğe doğru mavi ışık yayılır. Substrat, başlangıçta kırmızı ışık yayarak (ışıldama) reaksiyon gösterip daha sonra başlangıç durumuna geri döner. Üretilen kırmızı ışığın yoğunluğu ve başlangıç durumuna geri dönüşün oranı mevcut çözünmüş oksijen konsantrasyonu ile ilişkilidir.

  • Sistemin kalibre edilmesi gerekliliğini ortadan kaldıran yenilikçi yöntem sayesinde zaman içerisinde hassas ölçümler gerçekleştirilir
  • Bakım işlemine yalnızca her 2 yılda bir ihtiyaç duyulur
  • Sıvı ölçümünün neredeyse hareketsiz olduğu durumlar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara uygundur