Güvence su kalitesi


Product Image

Overview

İletkenlik prensibi sensör kutupları arasında uygulanan bir alternatif akımı görür ve sonuçta oluşan akım, iyonların konsantrasyonuna ve akımın içinden aktığı çözeltinin uzunluğu ve alanına bağlı olarak ölçülür.

Akım yolu sensör geometrisi ya da hücre sabitesi ile tanımlanır ve l/cm (uzunluk/alan) birimlerine sahiptir..
  • Ultra-saf sudan yüksek konsantrasyonlu proses ortamına kadar
  • Su / atık su uygulamaları için uygun maliyetli
  • Bakım gerektirmeyen uygulamalar için iletken sensörler