Güvence su kalitesi

Product Image

Overview

Endüktif ilke bir sinüzoidal voltaj ile uyarılmış olan sensörünün alan bobinini görür. Bunun iletkenliğine bağlı olan akışkan içindeki akım alanı sensörün alıcı bobininde bir voltaj oluşturur.

Bu voltajın ve hücre sabitinin ölçümü akışkanın iletkenliğinin doğru değerini verir.
  • Ultra-saf sudan yüksek konsantrasyonlu proses ortamına kadar
  • Su / atık su uygulamaları için uygun maliyetli
  • Bakım gerektirmeyen uygulamalar için endüktif sensörler