Güvence su kalitesi

Product Image

Overview

pH ölçümü, çözeltinin pH değerine oranlı bir potansiyel geliştiren pH-duyarlı bir cam elektrot, bir referans elektrodu ve bir sıcaklık elemanı kullanımını esas almaktadır. Referans elektrodu herhangi bir sıcaklıkta sabit bir potansiyel sürdürecek şekilde tasarlanmıştır ve çözelti içinde pH ölçüm devresini tamamlamaya yaramaktadır.

  • 130 °C ve 16 bar seviyesine kadar olan her uygulama için
  • Neredeyse hiç bakım gerektirmez
  • Basınç kandırılabilir sıvı elektrolit ile son derece hassas
  • Açık delik, pellon ya da seramik diyaframlar