Güvence su kalitesi

Product Image

Overview

Su kalitesinin her zaman en iyisi olduğundan emin olmak, onu etkileyen değişkenleri dengelemek, ölçüm ve dozlama sistemlerini en yüksek hassasiyetle talep etmek. SEKO'nun sensörleri ve probları akılda tutularak üretilmiştir ve hem iç hem de dış ortamlarda çalışabilir.

Bir limit değerinin izlenmesi veya kapalı bir kontrol devresinin kurulması sensörlerimizle - çok çeşitli ölçüm uygulamalarında- kolaydır. Ölçülen değerler gerçek zamanlı olarak teslim edilir ve baypas, daldırma veya monte edilen bağlantı elemanları ile çeşitli proses arayüzlerine esnek bir şekilde bağlanabilir.

Ürün serimiz farklı ölçüm görevleri için geniş bir sensör yelpazesi sunar. Uygulama alanı, daha basit su arıtma görevlerinden, endüstriyel proses sularına, sıcaklık, basınç, kirlenme toleransı ve kimyasal direnç açısından daha sıkı gerekliliklere kadar her şeyi kapsamaktadır.